Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Alexe, Radu-Mihai

.

alexe radu mihaiRadu-Mihai Alexe je rođen 1975. u Bukureštu (Rumunija) i odrastao je dvojezično. Studirao je germanistiku na Univerzitetu u Bukureštu, gdje je nakon diplome radio kao asistent na fakultetu. Stipendiju za istraživački rad dobio je 1999. na Univerzitetu u Bohumu i od 2000–2002. na Univerzitetu u Beču. Nakon toga radi kao saradnik u Njemačkom informativnom centru za knjigu, potom kao saradnik u biblioteci Goethe-Institut-a u Bukureštu. Od 2009. radi kao slobodni književni prevodilac. S njemačkog je preveo nekoliko knjiga i tekstova, između ostalih Mephisto – Roman einer Karriere (naslov prevoda: Mefisto: roman jedne karijere] Klausa Manna, Adler und Engel (naslov prevoda: Orlovi i anđeli) Juli Zeh, Die Umarmung [Zagrljaj] Martina Gülicha, Adam und Evelyn Inga Schulzea. S rumunskog je preveo, između ostalih, tekstove Nore Iuga, Nicolete Esinencu, Liliane Corobca i Radua Aldulescua. Od 2014. je član Rumunskog društva pisaca u Bukureštu, odjeljenje za prevođenje. Živi i radi u Bukureštu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d