Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

F

Kehlmann, Daniel.

524 kehlmann fLjeto prije finansijske krize. Martin Friedland, katolički sveštenik bez vjere, se susreće sa svojim polubratom Erikom. Zaduženi finansijski savjetnik ima nevjerojatne vizije, ali o tome nikome ništa ne govori. Opominju ga dva sjenom obavijena muškarca, i čak dvoje djece. Samo, da li su ta upozorenja upućena njemu ili se misli na njegovog brata blizanca Ivana, poznavaoca umjetnosti i estetu? Daniel Kehlmann pripovijeda priču o tri brata, koji su – svaki na svoj način – varalica, licemjer, krivotvorac. Snašli su se u životu, no odjednom se ispred njih otvara ponor. Roman o laži i istini, o porodici, krivotvorenju i snazi fikcije – višeslojan, tajnovit i hrabar.

Die Vermessung der Welt Daniela Kehlmanna u makedonskom prevodu (probni odlomak) Katerine Josifoske  objavio je izdavač Ili-Ili iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d