Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Aller Tage Abend

Erpenbeck, Jenny.

522 erpenbeck aller tage abendKoliko će živjeti dijete koje se upravo rodilo? Ko smo, kad nam kucne smrtni čas? Ko će tugovati za nama? Jenny Erpenbeck nas vodi na putovanje kroz brojne živote, koji mogu biti unutar jednog života. Oštrim pogledom prati grananje, u kojem ono bitno dolazi do izražaja. Glavni lik njenog romana umire kao dijete. Ili možda ne umire? Umire kao neko ko je voljen. Ili možda ne? Umire kao neko ko je izdan. Kao neko uzvišen. Kao neko koga su svi zaboravili. Ili ipak ne kao takav? Majstorski i živim jezikom Erpenbeck pripovijeda kako ono što nazivamo „sudbinom“ dolazi do izražaja kao nepojmljivo isprepletanje istorije kulture i savremene istorije, onog porodičnog i ličnog. Slučaj pritom sjedi u svojoj „čeličnoj sobici i računa“.

Aller Tage Abend [Večer svakog dana] Jenny Erpenbeck u srpskom prevodu (probni odlomak) Ljiljane Ilić pod naslovom Noć bez svitanja objavio je izdavač Booka iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d