Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ilić, Ljiljana

.

ilic ljiljanaLjiljana Ilić je rođena 1971. u Beogradu. Studirala je germanistiku na Univerzitetu u Beogradu. Nakon diplome radi za medije i paralelno se bavi književnim prevođenjem sa njemačkog i engleskog. Do sada je, između ostalog, objavila prevode Jenny Erpenbeck, Thomasa Brussiga, Leopolda Szondija, Eve Völler i Mirande July. Prevodi i pozorične komade. Članica je Društva književnih prevodilaca Srbije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d