Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Podrška za objavljivanje slovenačkih autorki/autora

.

504 slowenienSlovenska javna agencija za knjigu JAK je raspisala konkurs za dodjelu podrške za objavljivanje slovenačkih autorki i autora u zemljama njemačkog govornog područja. Prijave mogu da se pošalju do 1. februara 2017. Program podrške je koncipiran za izdavače njemačkog govornog područja. Podrška se daje za 50% troškova projekta i do 11.000 eura. Projekti koji su dobili podršku moraju da se realizuju do 30.09.2018. U troškove se ubrajaju prevod, lektura, štampa, prelom rukopisa/dizajn i marketing.

konkurs

partneri u projektu

traduki partners 2014 d