Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Let

Peroski, Aco.

510 arsenijevic letLjeta 1937. vazduhoplovni oficir Pavle Andrejević gine prilikom naizgled uobičajenog leta, što odjednom mijenja sudbinu njegove voljene žene i cijele njegove porodice. U retrospektivnim skokovima, kratkim izletima u Beograd, Sarajevo, Mostar i Novi Sad, roman kruži oko tog tragičnog dana u avgustu i vodi čitaoca na nezaboravan put u međuratno vrijeme Kraljevine Jugoslavije.

Let Vladimira Arsenijevića u makedonskom prevodu (probni odlomak) Ace Peroskog  pod naslovom Лет objavio je izdavač TRI iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d