Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kosa posvuda

Tulić, Tea.

516 tulic kosaBriljantnim pripovjedačkim stilom i oštrim posmatračkim okom, humoristično i inteligentno Tea Tulić se u svom prvom romanu bavi temom bolesti i smrti. U središtu porodične priče je ženska linija, baba-majka-ćerka. Iz dječje perspektive ćerka pripovijeda o majčinoj bolesti koja je uznapredovala. Majka i ćerka postupno zamjenjuju uloge. Ćerka preuzima njegu majke, dok je baba, koja već dugo zavisi od njihove pomoći, u neku ruku najdjetinjastiji lik u romanu.

Kosa posvuda Tee Tulić u makedonskom prevodu (probni odlomak) Gjoka Zdraveskog pod naslovom Коса насекаде objavio je izdavač Templum iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d