Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Zdraveski, Gjoko

.

zdraveski gjokoGjoko Zdraveski je rođen 1985. u Skoplju, studirao je na Filološkom fakultetu i predavao je kao lektor makedonski jezik na Filološkom fakultetu u Nišu. Piše pjesme, kratku prozu i eseje. Među njegovim publikacijama su i dvije zbirke pjesama te književni prevodi sa bosanskog/hrvatskog/srpskog na makedonski. Pjesme su mu objavljene na nekoliko evropskih jezika. Gjoko Zdraveski je urednik elektronskog časopisa Reper i urednik je za poeziju u književnom časopisu Blesok. S hrvatskog je preveo roman Tee Tulić Kosa posvuda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d