Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Zullo, Germano

.

zullo germanoGermano Zullo je rođen 1968. u Ženevi. Po završetku Visoke trgovačke škole putuje dvije godine po Evropi, a potom radi kao knjigovođa. Od 1996. zajedno s ilustratorkom Albertine izdaje knjige za djecu kod izdavača Joie de lire, koji je objavio i dva njegova romana za mlade. Osim što piše za djecu i mlade Germano Zullo piše pjesme i erotske pripovijetke.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d