Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Žmak, Jasna Jasna

.

zmak jasna jasnaJasna Jasna Žmak je rođena 1984. u Puli (Hrvatska), studirala je dramaturgiju u Zagrebu. Piše kratke pripovijetke i kritičke tekstove i radi kao umjetnička asistentkinja na Odsjeku za dramaturgiju zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti. Objavila je do sada dva dramska teksta i knjigu proze Moja ti (2015). Izbor kratkih priča je objavila na stranicama mojati.tumblr.com i cudnamjesta.tumblr.com.