Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Leviathan. Die Umsiedler. Seelandschaft mit Pocahontas

Schmidt, Arno.

504 schmidt leviathanU ovoj zbirci su prvi put objavljene tri pripovijetke Arna Schmidta u srpskom prevodu. Pripovijetke su odabrane iz prve sveske Schmidtovih sabranih djela koje je izdala Fondacija Arno Schmidt iz Bargfeldea. Opsežni pogovor i bilješka uz poslijeratne pripovijetke, koje je napisala prevoditeljka Aleksandra Bajazetov, dopunjuju izdanje na srpskom jeziku.

Pripovijetke Leviathan. Die Umsiedler. Seelandschaft mit Pocahontas Arna Schmidta u srpskom prevodu (probni odlomak) Aleksandre Bajazetov pod naslovom Levijatan. Raseljenici. Jezerski pejzaž s Pokahontas objavio je izdavač Fabrika knjiga iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d