Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Schmidt, Arno

.

schmidt arnoArno Schmidt je rođen 1914. u Hamburgu, nakon mature i trgovačke škole od 1937. do 1940. je knjigovođa u skladištu štampare u Grajfenbergu (Šlezija), a od 1940. do 1945. vojnik, i to pretežno u Norveškoj. Od 1947. živi kao slobodni pisac između ostalog i u Zarlandu i Darmštatu, od 1958. u Bargfeldu. Arno Schmidt je umro 1979. u Zeleu.

Internetska stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d