Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Miruna, o poveste

Suceavă, Bogdan.

515 Suceava mirunaZabačeno selo u Karpatima. Starac koji osjeća da mu se život bliži kraju pripovijeda svom unuku priče i tka porodičnu sagu o istinitim događajima iz vremena nakon 1870. Jedno od u međuvremenu odrasle djece pripovijeda priče koje je čulo od njega, drugo dijete, Miruna, fantastičnim elementima balkanske tradicije pripovijedanja unosi u to pripovijedanje i drugu perspektivu. Tako se miješaju istorijski karakteri sa imaginarnim bićima u mjestu koje izolovano selo nanovo stvara. Za svoj roman Miruna, o poveste Bogdan Suceavă dobija 2007. nagradu Društva pisaca u Bukureštu.

Miruna, o poveste [Miruna, jedna pripovijest] Bogdana Suceavă u slovenačkom prevodu (probni odlomak) Aleša Mustara pod naslovom Miruna, povest objavio je izdavač Modrijan iz Ljubljane.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d