Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Suceavă, Bogdan

.

suceava bogdanBogdan Suceavă je rođen 1969. u Curteau de Argeș (Rumunija), studirao je u Bukureštu i doktorirao matematiku na Mičigenskom državnom univerzitetu. Autor je dvije zbirke kratkih priča i nekoliko romana. Njegovi tekstovi su objavljeni u mnogobrojnim engleskim časopisima i antologijama. Godine 2011. je objavljen njegov roman Venea din timpul diez kod izdavača Northwestern University Press na engleskom jeziku u prevodu Alistair Ian Blyth. Suceavă Bogdan trenutno predaje matematiku na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Fullertonu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d