Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Samo pridi domov

Skubic, Andrej E..

514 skubic samo dodji domaAnaliza društvenog i političkog morala bez moralisanja, analiza odnosa između muškarca i žene u ultrakapitalističkom društvu, ali bez seksizma, ali i analiza vječnih tema kao što su iskušenje, blizina, društveni uspon i pad. Živim jezikom Andrej E. Skubic u svom romanu daje sliku duha vremena.

Samo pridi domov Andreja E. Skubica u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Bagola Božidara Brezinščaka pod naslovom Samo dođi doma objavio je izdavač Alfa iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d