Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Stamboliev, Ognian

.

stamboliev ognianOgnian Stamboliev, rođen 1947. u Ruseu (Bugarska), je studirao u Sofiji (bugarski i italijanski – francuski i rumunski) i u Bukareštu (rumunski). Od 1980. je član Društva bugarskih prevodilaca, a od 2012. član bugarskog P.E.N.-centra. Ognian Stambolie je preveo više od četrdeset knjiga, između ostalih, mnoga djela poznatih autora, za što je dobio niz nagrada.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d