Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie

Adorno, Theodor W. .

495 adorno jargonIstraživanje krive svijesti, kako se kaže u stanovitom sjevernonjemačkom vokabularu. Pritom se analizira izražajni sadržaj jezičnog oblika, a onda se taj sadržaj izvodi iz  neistinitosti filozofije koja obilježava svaki vokabular. Riječ je dakle o primjeru izvedene dijalektike između oblika i sadržaja. Izmjena krive svijesti od neposrednog je i praktičnog značenja.

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie [O žargonu autentičnosti. O njemačkoj ideologiji] Theodora W. Adorna u rumunskom prevodu (probni odlomak) Christiana Ferencza-Flatza pod naslovom  Jargon u lautenticității objavio je izdavač Tact iz ClujNapoce.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d