Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ferencz-Flatz, Christian

.

ferencz flatz christianChristian Ferencz-Flatz je rođen 1981. u Brașovu (Rumunija), istražuje oblast filozofije na Institutu za istraživanje humanističkih nauka Univerziteta u Bukureštu i stipendista je Fondacije Aleksander fon Humbolt u Huserlovom arhivu Univerziteta u Kelnu. Težišta njegovog istraživanja su: fenomenologija, filozofija istorije, fenomenologija filma i teorija slike. Njegove novije autorske publikacije: Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre [Vidjeti kao da. Estetika i pragmatika Huserlove teorije slike] (2016), Incursiuni fenomenologice în noul film românesc (2015), njegove publikacije kao izdavača: Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology [Studia Phaenomenologica XVI: Film i fenomenologija] (sa Julianom Hanichom, 2016). U njegove prevode spadaju i djela Huserla, Hajdegera, Benjamina, Krakauera i Adorna.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d