Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Dihle, Albrecht

.

dihle albrechtAlbrecht Dihle, rođen 1923. u Kaselu, je studirao klasičnu filologiju u Getingenu i Frajburgu. Od 1958. je profesor u Kelnu sve do 1974. kada prelazi na Univerzitet u Hajdelbergu. Kao gostujući profesor predavao je na Kembridžu, Harvardu, Stanfordu i Prinstonu. Objavio je mnogobrojne važne naučne studije i ubraja se u najvažnije njemačke klasične filologe svoje generacije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d