Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Šuta-Hibert, Monja

.

suta hibert monjaMonja Šuta-Hibert, rođena 1980. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), je studirala komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom i nakon studija radila je na Goethe-Institut-u kao koordinatorka projekata i prevoditeljka u oblasti kulture. Između 2005. i 2011. je saradnica Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu u okviru master-programa „Demokratija i ljudska prava“. Tokom svog dugogodišnjeg rada i aktivnosti u Udruženju Pravo Ljudski, čiji je suosnivač, i koji je vodila osam godina, stekla je široka znanja u domenu dokumentarnog filma i neformalnih metoda obrazovanja. Do danas je sprovela mnoštvo lokalnih i međunarodnih projekata. Osim toga, bila je gostujući predavač na univerzitetima u Bratislavi i Varšavi. Od septembra 2014. radi za TPO Foundation u Sarajevu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d