Štampa

Ivanović, Marija

.

ivanovic marijaMarija Ivanović, rođena 1981. u Kalvu (Njemačka), živi u Beču. Nekoliko semestara je studirala vajarstvo na Umjetničkoj akademiji u Vajsenzeu u Berlinu, zatim za sudskog tumača na Univerzitetu u Beču, te na Univerzitetu u Zagrebu na Katedrama za germanistiku, istoriju i kroatistiku. Njeni književni tekstovi i prevodi objavljeni su u književnim časopisima manuskripte, Literatur und Kritik i kolik.