Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Tito in tovariši

Pirjevec, Jože.

507 pirjevec titoPartizan i revolucionar, predsjednik Jugoslavije, diktator i arhitekta alternativnog socijalističko modela –Tito (1892 –1980) danas ne može da se svrsta ni u jednu određenu političku i istorijsku fioku. Jože Pirjevec, profesor istorije i dokazani stručnjak koji se bavi Titom, u ovoj biografiji se bavi tim fenomenom.

Tito in tovariši Jože Pirjevca u njemačkom prevodu (probni odlomak ) Klausa Detlefa Olofa pod naslovom Tito. Die Biographie [Tito. Biografija] objavio je izdavač Antje Kunstmann iz Minhena.

Recenzija: Buchkultur

partneri u projektu

traduki partners 2014 d