Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften

Jelinek, Elfriede.

483 jelinek noraIbsenova Nora oder Ein Puppenheim [Nora ili Kuća lutaka] i Stützen der Gesellschaft [Stubovi društva] su polazište ove vrlo slobodne obrade i aktualizovanja likova i tema tog dramskog komada. "Poučni komad po Brehtu" započinje na kraju Nore, kada ona napušta muža i dijete i započinje život o kojem ona sama odlučuje. Radnja se odigrava dvadesetih godina, njemački fašizam se već nazire. Nakon niza razočarenja Norin pokušaj oslobođenja, nakon što je dopustila da bude žrtva poigravanja ekonomskih interesa muškog društva, ironično završava u ponovnoj zavisnosti od muškarca. Komad je kritičko razračunavanje sa savremenim feminizmom, koji po mišljenju Elfride Jelinek zanemaruje ekonomski aspekt emancipacije i tako je zapravo apolitičan.

Dramski komad Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften (naslov prevoda: Što se dogodilo nakon što je Nora napustila svoga muža ili stubovi društva) Elfriede Jelinek u srpskom prevodu (probni odlomak ) Jelena Kostić Tomović pod naslovom Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili stubovi društava objavio je izdavač Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d