Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Koselleck, Reinhart

.

kosselek reinhartReinhart Koselleck (1923 – 2006) je jedan od najpoznatnijih njemačkih istoričara 20. vijeka. Njegov mnogostruko nagrađivan naučni rad je izuzetno cijenjen. U Njemačkoj je jedan od osnivača savremene socijalne istorije. Nakon studija istorije, filozofije, državnog prava i sociologije u Hajdelbergu i Bristolu Reinhart Koselleck doktorira 1954. sa radom Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [Kritika i kriza. Studija patogeneze građanskog svijeta]. Nakon profesura u Bohumu i Hajdelbergu od 1974. do odlaska u penziju 1988.bio je profesor teorije istorije na Univerzitetu u Bilefeldu u čijem je osnivanju i učestvovao.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d