Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Abschied von Sansibar

Hartmann, Lukas.

498 hartmann sansibarPrinceza iz Zanzibara koja bježi sa hamburškim trgovcem. S tom zabranjenom ljubavlju počinje krajem 19. vijeka saga o jednoj zapadno-istočnoj porodici, između Evrope i arapskog svijeta. Istorijski roman napisan po istinitoj priči Emily Ruete.

Abschied von Sansibar Lukasa Hartmanna u srpskom prevodu (probni odlomak) Nikole Jordanova pod naslovom Rastanak sa Zanzibarom objavio je izdavač Laguna iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d