Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Petrowskaja, Katja

.

petrowskaja katjaKatja Petrowskaja je rođena 1970. u Kijevu, studirala je nauku o književnosti u Tartu (Estonija) a doktorirala 1998. u Moskvi. Od 1999. živi u Berlinu. Godine 2014. objavljen joj je prvi nagrađeni roman Vielleicht Esther [Možda Ester]. Za svoj rad dobija mnogobrojne nagrade, između ostalih, Evropsku nagradu Strega 2015. godine, Književnu nagradu Schubart grada Aalena 2015, nagradu Ernst Toller 2015, Književnu nagradu „aspekte“ 2014. i nagradu Ingeborg Bachmann 2013. Za nagradu Lajpciškog sajma knjiga nominovana je 2014.godine.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d