Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Вештица

Andonovski, Venko.

509 andonovski vesticaNa primjeru događaja na Gradecu, koji je poslije postao Zagreb, Andonovski u svom romanu pokušava da objasni neobjašnjivi masakr nad pola miliona žena koje su širom Evrope optužene da su vještice te i spaljene na lomači.

Roman Вештица Venka Andonovskog u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Borislava Pavlovskog pod naslovom Vještica objavio je izdavač Algoritam iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d