Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Marino, Patric

.

patric marino by udruga kursPatric Marino je rođen 1989. u Bernu. Studirao je književnost na Švajcarskom institutu za književnost Univerziteta u Lozani i nakon toga zajedno sa dvije apsolventkinje književnosti osnovao Književnu kancelariju Olten. Zahvaljujući pripovijetki Nonno spricht [Nono govori], koja je izjava ljubavi babi i djedu sa italijanskog Juga, 2012. postaje poznat u književnim krugovima. Za pripovijetku je dobio više nagrada. Patric Marino je član dua ElectroPoetry „Astronauti“, čiji je prvi album izišao 2015. Živi u Cirihu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d