Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Milojković, Dušica

.

milojkovic dusicaDušica Milojković je rođena 1960. u Beogradu, gdje živi i radi i danas. Nakon studija germanistike radila je kao prevoditeljka, urednica i novinarka za novinsku agenciju TANJUG i dnevne novine Blic. Najradije je ipak prevodila knjige. Od 2014. radi za beogradsku izdavačku kuću Laguna, za koju je prevela već 20 knjiga sa njemačkog, između ostalog, i knjigu „Grrrimm“ Karin Duve, čiji je prevod objavljen uz TRADUKI-jevu podršku.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d