Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Djevojčica koja je preskočila nebesa ili Gumi - gumi

Pongrašić, Zoran.

491 pongrasic devojcicaMarina se iz bolnice vraća kući, gdje se liječila od leukemije. Budući da joj je zbog terapije otpala kosa, ne želi da sretne starog prijatelja. Povlači se u svoju sobu i kradomice posmatra kako njene prijateljice igraju lastike. Koliko će još biti potrebno da Marina skupi hrabrost i vrati se u stari život? I ko joj će pomoći u tome?

Roman za mlade Djevojčica koja je preskočila nebesa ili lastiku Zorana Pongrašića u makedonskom prevodu (probni odlomak) Kaline Bunevske Isakovske pod naslovom Девојчето што гипрескок на небесатa или Ема Есаса objavljen je kod izdavača Blesok iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d