Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Tripković, Dragana

.

tripkovic draganaDragana Tripković, rođena 1984. u Crnoj Gori, pjesnikinja i dramaturškinja. Studirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i jedna je od osnivača i direktorica dramske grupe ATAK. Dragana Tripković radi kao dramaturškinja u Crnogorskom narodnom pozorištu, objavila je više zbirki pjesama. Njene pjesme su između ostalog prevedene na njemački, engleski i italijanski.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d