Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Halili, Ervina

.

halili ervinaErvina Halili, rođena 1986. u Prištini (Kosovo), studirala komparativnu književnost u Vilniusu i Prištini. Pjesnikinja, esejistkinja i književna kritičarka. Osim toga, radi kao radijska voditeljka i suosnivačica je Centra za kulturnu saradnju. Među njenim objavljenim djelima su zbirke pripovjedaka Trëndafili i Heshtjes (2004), Vinidra (2008) i Amuletë (2015).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d