Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Halilović, Enes

.

halilovic enesEnes Halilović, živi i radi u Novom Pazaru (Srbija). Prozni i dramski autor, pjesnik, pravnik i publicista. Osnovao je novinsku agenciju Sanapress, nedjeljne novine Glas Sandžaka, književni časopis Sent, časopis za književne intervjue Eckermann te Forum dramskih autora. Skuplja narodne zagonetke i autor je projekta ATIK – Arhiv za istoriju, kulturu i tradiciju. Njegove pripovjetke su prevedene na mnoge jezike.