Štampa

Horvat, Srećko

.

horvat sreckoSrećko Horvat, rođen 1983. u Osijeku (Hrvatska), jedan od vodećih filozofa i intelektualaca mlađih generacija u Hrvatskoj. Prvih sedam godina života je proveo u egzilu u Njemačkoj. U Hrvatsku se vratio 1990. godine. Prebivalište mu je u Zagrebu, ali većinu vremena je na putovanjima i objavljuje putopise o Maliju, Senegalu, Egiptu, Izraelu, Libanonu, Kini i drugim zemljama. Osim što radi kao pisac, Horvat je prevodilac i kolumnista, suosnivač i direktor „Subversive Foruma“, koji se održava svake godine i jedno je najvažnijih kulturnih događaja kritičke teorije u Jugoistočnoj Evropi, a koje redovno posjećuju Slavoj Žižek, Antonio Negri, David Harvey, Chantal Mouffe i Saskia Sassen.