Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Šarotar, Dušan

.

sarotar dusanDušan Šarotar, rođen 1968. u Murskoj Soboti (Slovenija) pisac, liričar, scenarista i fotograf. Napisao je mnogobrojne scenarije za dokumentarne i igrane filmove, umjetničke portrete, dječje knjige i tekstove za lutkarske predstave. U okviru projekta Evropske prijestolnice kulture 2012. u Mariboru predstavio se izložbom svojih fotografija. Njegove pjesme i prozna djela objavljena su u slovenačkim i stranim antologijama i prevedena na mnoge jezike. Bio je stipendista u više evropskih zemalja i gost mnogih međunarodnih festivala.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d