Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Čančarević, Dejan

.

cancarevic dejanDejan Čančarević je rođen 1975. u Pančevu, Srbija. Studirao je u Beogradu književnost kao i teatrologiju i nauku o medijima. Danas živi i radi kao srednjoškolski profesor književnosti, pisac, glumac i muzičar u Pančevu. Između ostalog, angažovan je u nevladinoj organizaciji „Omnibus“ i u časopisu za književnost i umjetnost „Kvartal“.

internetska stranica