Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Burić, Ahmed

.

buric ahmedAhmed Burić rođen je 1967. u Sarajevu, gdje je na Fakultetu političkih nauka studirao novinarstvo. Pjesnik je, prevodilac, književni kritičar, izdavač, scenarista i novinar. Njegova su djela prevedena na engleski, francuski, češki i slovenački jezik. On sâm prevodi sa slovenačkog na bosanski. Osim mnogobrojnih prijevoda za novine, magazine i o kulturnim događanjima objavio je Oprosti poezijo Esada Babačića (Obzor Međugorje, 1999.) i Čefuri napolje (naslov hrvatskog prijevoda: Čefuri raus!) Gorana Vojovića (VBZ Sarajevo, 2009.). U njegova najvažnija djela spadaju Bog tranzicije (2004), Posljednje suze krvi i nafte (2010) i Maternji jezik (2013).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d