Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Myftiu, Bessa

.

myftiu bessaBessa Myftiu, rođena u Tirani, studirala književnost, prvo radila kao novinarka. Godine 1992. se preseljava Ženevu, gdje je na Univerzitetu predavala u oblasti pedagoških nauka. Bessa Myftiu objavljuje scenarije, liriku, prozu i prevode. Za svoj roman Confessions des lieux disparus [Ispovijesti o nestalim mjestima] dobila je Nagradu  Pittard de l’Andelyn.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d