Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne

Rosa, Hartmut.

477 rosa beschleunigungOva knjiga prvi put pokušava da sistematski obuhvati sve dinamičnije društvene odnose, koji u najnovijem talasu političkog i digitalnog ubrzavanja dobijaju natuknicu ‚globalizovanje‘, te pokušava da analizira njihove kulturalne i strukturalne uzroke kao i to na koji način utiču na individualan i kolektivni način života. Pritom se razvija teza da djelovanje savremenog društvenog ubrzavanja, koje se najprije činilo oslobađajućim i osposobljavajućim, a povezano je sa tehničkim ubrzavanjem transporta, komunikacijom ili proizvodnjom, u kasnoj modernoj prijeti da se pretvori u svoju suprotnost. Individualno i kolektivno mijenja spoznaju vremena i istorije: umjesto kretanja prema naprijed primjećuje se spirala koja je istovremeno nepokretna i okamenjena u svom okomitom kretanju.

Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne [Ubrzavanje. Promjena vremenskih struktura u modernoj] Hartmuta Rose u bugarskom prevodu (probni odlomak) Svetle Marinove pod naslovom Ускоряаване. Промяната на времевите структури в модерността objavio je izdavač KX – Critique and Humanism iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d