Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Rosa, Hartmut

.

rosa hartmutHartmut Rosa je rođen 1965. u Lerahu. Profesor je opšte i teorijske sociologije na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni te direktor Koledža Max Weber u Erfurtu. Jedno od težišta njegovog rada jeste sociologija moderne, dijagnoze vremena, komunitarizam, šanse za mobilizaciju građanske inicijative te naučna teorija socioloških nauka.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d