Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Paradigmen zu einer Metaphorologie

Blumenberg, Hans.

476 blumenberg paradigmenMetafore imaju istoriju u radikalnijem smislu od pojmova, jer istorijsko mijenjanje metafore iznose na vidjelo metakinetiku istorijskih poimanja smisla i načina gledanja, unutar kojih pojmovi doživljavaju svoju modifikaciju. Taj implicitni odnos određuje odnos metaforologije prema istoriji pojmova kao odnos podložnosti: metaforologija pokušava doprijeti do substrukture mišljenja, do podloge, hranljive otopine sistemske kristalizacije, ali želi i da protumači sa kojom „hrabrošću“ duh u vlastitim slikama prethodi samom sebi i kako u hrabrosti da pretpostavlja i ostvaruje svoju istoriju.

Paradigmen zu einer Metaphorologie [Paradigme uz metaforologiju] Hansa Blumenberga u bugarskom prevodu (probni odlomak) Nine Nikolove pod naslovom Парадигмикъмед на метафорология objavio je izdavač KX - Critique&Humanism iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d