Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Blumenberg, Hans

.

blumenberg hansHans Blumenberg, rođen 1920. u Libeku, je studirao filozofiju, germanistiku i klasičnu filologiju u Paderbornu, Frankfurtu na Majni, Hamburgu i Kilu. Godine 1947. je doktorirao na Univerzitetu u Kilu, gdje je 1950. i  habilitirao. Hans Blumenberg je bio profesor na univerzitetima u Hamburgu, Gisenu, Bohumu i naposljetku u Minsteru, gdje je umirovljen 1985.godine. Bio je član Akademije nauke i književnosti u Majncu, senata Njemačke istraživačke zajednice i suosnivač istraživačke grupe „Poetika i hermeneutika“ osnovane 1963. Hans Blumenberg je umro 1996. u Altenbergu pokraj Minstera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d