Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Frost

Bernhard, Thomas.

474 bernhard mrazStudent medicine prihvata posao posmatranja slikara Strauha koji se povukao u planinsko selo Veng. U svojim bilješkama zapisuje Strauhove monologe i vizije, dok ne otkrije da taj susret za koji je mislio da će ga moći savladati, savladava njega samoga.

Mraz Thomasa Bernharda u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Ane Pranjković Karas pod naslovom Mraz objavio je izdavač Meandar Media iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d