Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Sofsky, Wolfgang

.

sofsky wolfgangWolfgang Sofsky, rođen 1952, studirao je sociologiju, filozofiju i politologiju. Predavao je sociologiju na Univerzitetima Getingen i Erfurt, a od 2001. radi kao privatni docent, autor i politički komentator. Njegovi eseji mogu redovno da se čitaju u njemačkoj štampi i čuju na radiju. Nagradu Geschwister Scholl za knjigu Die Ordnung desTerrors [Poredak terora] dobija 1993.godine.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d