Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Restaurant Dalmatia

Marinić, Jagoda.

468 marinic restoranMia je blizu ostvarenja svojih želja: u Kanadi se konačno probija kao fotografkinja. Ali sa prvim velikim nagradama koje je katapultiraju u samo srce umjetničke scene ne počinje velika sreća nego blokada. Rafael, njena velika ljubav, nagovara je na putovanje u Berlin – grad u kojem je odrasla. Kao mlada djevojka bila je sretna najviše na jednom mjestu: u restoranu Dalmatia njene tete Zore u Vedingu. Mia se vraća i taj povratak se pretvara u putovanje u prošlost, u Zapadni Berlin nakon ujedinjenja i u Hrvatsku, zemlju njenih roditelja.

Restaurant Dalmatia Jagode Marinić u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Romane Perečinec pod naslovom Restoran Dalmacija objavio je izdavač Henacom iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d