Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Perečinec, Romana

.

perecinec romanaRomana Perečinec, rođena 1973, studirala germanistiku i istoriju umjetnosti i holandski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Predaje njemački u osnovnoj školi i prevodi beletristiku, liriku i publicistiku sa njemačkog i holandskog. Romana Perečinec je bila na rezidencijalnim stipendijama u Amsterdamu, Antverpenu, Berlinu, Leuku i Leukerbadu, vodila je radionice književnog prevođenja Goethe-Institut-a i bila mentorka seminara za prevodioce koji je na hrvatskom ostrvu Premudi organizovao Institut za nauku o prevođenju iz Graca. Među njenim prevodima sa njemačkog su prevodi djela Martina Walsera, Zorana Drvenkara, Svena Regenera, Marjane Gaponenko i Jagode Marinić. Sa holandskog je, između ostalog, prevela Harry Mulischa, Cees Nooteboom, Huga Clausa i Erwina Mortiera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d