Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Pristojan život: lezbejske kratke priče sa prostora Ex Yu

Hrsg. Dragoslava Barzut.

463 barzut pristojan zivotZbirka lezbejskih kratkih priča autorki sa prostora bivše Jugoslavije. Na osnovu srpskog originalnog izdanja koje je uredila beogradska organizacija Labris, a u kojem su četrdeset dvije pripovijetke dvadeset jedne autorke iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, u Makedoniji je ta knjiga izašla proširena pripovjetkama makedonskih autorki.

Zbirka Pristojan život: lezbejske kratke priče sa prostora Ex Yu, koju je uredila Dragoslava Barzut, u makedonskom prevodu (probni odlomak) Nikoline Andove Šopove i Dragane Evtimove  pod naslovom Пристоенживот: Лезбејски кратки раскази од просторотна Екс Ју objavljena je kod izdavača Templum iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d