Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken

Habermas, Jürgen.

464 habermas nachmetaphysisches denkenPostmetafizičko mišljenje – to je ponajviše istorijski odgovor na krizu metafizike nakon Hegela, čija je centralna misaona figura uzdrmana prije svega društvenim razvojem, ali i razvojem nauke. U prvom dijelu knjige je riječ o promjeni perspektive metafizičkih slika svijeta u stvarni život. U drugom dijelu knjige je u prvom planu napeti odnos između religije i postmetafizičkog mišljenja. Kraj grade tekstovi o ulozi religije u kontekstu postsekularnog, liberalnog društva.

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken Jürgena Habermasa u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Željka Pavića pod naslovom Postmetafizičko mišljenje II. Članci i replike objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d