Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Pavić, Željko

.

pavic zeljkoŽeljko Pavić, rođen 1962. u Doboju, je studirao filozofiju, sociologiju i političke nauke u Sarajevu i Majncu. Težište njegovog rada su između ostalog: hermeneutika, fenomenologija, egzistencijalna filozofija, ontologija, novoskolastika u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, filozofija religije, romantika, njemački idealizam i filozofija jezika. Niz godina radi za Leksikografski institut „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, gdje od 2007. kao zamjenik urednika suuređuje časopis Studia lexicographica. Željko Pavić je autor i urednik mnogobrojnih naučnih publikacija. Među njegovim prevodima sa njemačkog su prevodi slavih autora poput Hegela, Kanta, Hajdegera i Habermasa.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d