Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Der Tod des Widersachers

Keilson, Hans.

465 keilson der todU središtu ovog uzbudljivog i prefinjeno humanog romana mladi Jevrej je u potrazi za svojim životnim putem kao i politički skorojević B. čija propaganda postepeno stvara prijeteću, tjeskobnu i nadasve antisemitsku klimu. Simbiotsku, gotovo sudbinsku povezanost počinioca i žrtve, pisac analizira kao oštar promatrač, a njegovo književno umijeće je pretvara o opšteeljudsku parabolu.

Roman Der Tod des Widersachers [Protivnikova smrt] Hansa Keilsona u slovenačkom prevodu (probni odlomak) Slave Šerca pod naslovom Nasprotnikova smrt objavljen je kod izdavača Celjska Mohorjeva družba iz Celja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d